En unik, miljöterapeutisk helhetslösning intill en biodynamisk gård

Ariadne

Ariadne leder framåt……

Alla människor är unika och alla vill finna sin egen väg i livet. Genom engagerade medarbetare och en harmonisk miljö vill Ariadne skapa utvecklingsmöjligheter för vuxna människor med funktionshinder (LSS §9). Stiftelsen Ariadne har bedrivit LSS-verksamhet sedan 1997 i en naturskön miljö söder om Kalmar. Här erbjuds boende i gruppbostad med fem lägenheter. Ariadne är en icke vinstdrivande verksamhet som är medlem i branschorganisationen Värna vars medlemmar har en gemensam värdegrund baserad på en antroposofisk människosyn