En unik, miljöterapeutisk helhetslösning intill en biodynamisk gård

Ariadne

Ariadne skapar utvecklingsmöjligheter…

Stiftelsen Ariadne bedriver sedan 1997 verksamhet för människor med funktionshinder. Grunden för verksamheten är antroposofins människosyn som den kommer till uttryck i läkepedagogiken och waldorfpedagogiken. F n finns ett vuxenboende med fem lägenheter och  ett ungdomsboende (LSS, LVU) med en plats. Planering pågår för att vidareutveckla verksamheten med ytterligare ett vuxenboende och en daglig verksamhet. Våra fastigheter är inlemmade i en vacker lantlig bymiljö två mil söder om Kalmar. Nära granne är den ekologiska gården Solmarka.