En unik, miljöterapeutisk helhetslösning intill en biodynamisk gård

Ariadne

Ariadne skapar utvecklingsmöjligheter…

Stiftelsen Ariadne bedriver sedan 1997 verksamhet för människor med funktionshinder. Grunden för verksamheten är antroposofins människosyn som den kommer till uttryck i läkepedagogiken och waldorfpedagogiken. F n finns ett vuxenboende med fem lägenheter och  ett ungdomsboende (LSS, LVU) med en plats.  Ariadnes fastigheter är belägna ca 2 mil söder om Kalmar  i vacker miljö. Sedan många år har vi en samverkan med den ekologiska gården Solmarka.