En unik, miljöterapeutisk helhetslösning intill en biodynamisk gård

Om oss

Fakta om Ariadne

Ariadnes huvudman är en politiskt och religiöst obunden stiftelse utan vinstintressen.  Stiftelsen Ariadne skapades 1995 med målet att skapa utvecklingsmöjligheter för människor med funktionshinder. Verksamheten har sin grund i antroposofins människosyn. Stiftelsen Ariadne är medlem i branschorganisationen VÄRNA (www.värna.se).

Vuxenboendet startade 2009. Dessförinnan förestod Ariadne ett ungdomsboende med särskola.  Verksamheten är belägna i Kalmar kommun.

 

 

 

Myten om Ariadne och tråden…

Ariadne

På ön Kreta härskade kung Minos från palatset i Knossos. I labyrinten under palatset levde odjuret Minotaurus, hälften tjur och hälften människa, som vart nionde år krävde sju artonåriga ynglingar och sju artonåriga flickor.

En dag kom hjälten Theseus för att bekämpa odjuret. Vid ingången mötte honom Ariadne, Minos sköna dotter, som gav honom ett svärd och ett nystan, vars yttersta tråd han band fast vid ingången av labyrinten.    Theseus fann Minotaurus och dräpte honom i en stor kamp.
Tack vare Ariadnes tråd kunde han sedan finna sin väg tillbaka ut ur labyrinten.