En unik, miljöterapeutisk helhetslösning intill en biodynamisk gård

Vuxenboende

Vuxenboende. Räfsning, akvarellVuxenboende

Ariadnes vuxenboende ”Kastanjen” är vackert beläget i Arby, drygt 2 mil söder om Kalmar, intill Arby kyrka och Hagbyån.  Boendet omfattar fem lägenheter (bostäder med särskild service för vuxna, LSS 9§), varav en är belägen i intilliggande fastighet. Ett vardagsrum med öppen spis bildar mittpunkt i gruppboendet och gör att man alltid kan finna gemenskap med andra i de fall man inte föredrar att vistas i sin egen lägenhet. I det stora köket kan man tillsammans med medarbetare laga gemensamma måltider. Stadslivet är inte långt borta och i Kalmar kan man fika, handla och ta del i olika evenemang. I närmiljön finns ett omfattande socialt nätverk med många verksamheter och grannar.

Målsättningen är att i Kastanjen erbjuda ett meningsfullt, personlighetsutvecklande och tryggt boende. Verksamheten bedrivs med antroposofisk människosyn och en socialterapeutisk omvårdnadsmetodik.

Kännetecknade skall vara:

  • Delaktighet, självständighet och jämlikhet inom en socialterapeutisk gemenskap.
  • Vård och boende i en estetiskt tilltalande miljö.
  • En med omsorg utformad dag-, vecko- och årsrytm.
  • Kontinuitet och trygghet i den sociala miljön.

Vuxenboende